Minimálna a doporučená technika pre Clavius

  Knižničný systém Clavius je určený pre osobné počítače PC. Clavius je funkčný pod operačným systémom Windows 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016... Vlastný systém je vytvorený v relačnom databázovom systéme Microsoft Visual FoxPro verzia 9, moduly sú 32-bitové aplikácie. Systém tiež umožňuje napojenie na Microsoft SQL server alebo MySQL.

  Pri kúpe novej techniky odporúčame značkové počítače ( prípadné nejasnosti pri objednávke u miestneho dodávateľa odporúčame konzultovať s nami ) :

1. SERVER ( DBF varianta )
Pre 1 až 3 stanice stačí PC rovnakej konfigurácie ako nová stanica.
Pre 4 a viac staníc : nové výkonné PC, min. 4 GB RAM, HDD min. 80 GB, operačný systém (OS) Windows 2008, 2012, 2016..
Nad 50 tisíc zväzkov už nie je DBF variant odporúčaný ( závisí aj na počte multiplikátov, rýchlosti siete, počtu staníc a pod. )  !
2. SERVER ( SQL varianta )
Konfigurácia servera - počet procesorov, veľkosť pamäte, veľkosť a zapojenie diskov, je potrebné konzultovať individuálne s ohľadom na veľkosť databázy a počet staníc. Server by mal byť značkový s dobrým servisom.
3. SIEŤ ( operačný systém na servry )
Malá knižnica : Windows 7, 8, 10 do 3 počítačov
Stredná knižnica : Windows 2008.. / Linux(Samba) do 15 počítačov
Veľká knižnica : Windows 2008/2012/2016 - Microsoft SQL server / MySQL 5.5
Sieťový disk, z ktorého sa moduly Clavia spúšťajú, musí podporovať dlhé mená súborov a mať vypnuté SMB2 !
4. STANICA - výpožičný pult/katalogizácia ...
Ľubovoľný nový počítač PC dostačujúci pre zvolený OS ( Windows 7, 8, 10, 2008, 2012, 2016.. )
Pri použití staršieho PC je minimálna konfigurácia pre Win7 : 1 GB RAM, HDD 50 GB, farebný monitor 800 x 600
Na výpožičné pulty doporučujeme pripojiť a vyskúšať aj ľubovoľné reproduktory
5. STANICA - online katalóg - Intranet
Počítač s ľubovoľným operačným systémom, na ktorom beží prehliadač Internetu.
6. TLAČIARNE
Katalogizácia : Laserová (nejlépe HP LaserJet s podávačom ktorý umožňuje tlač na stred na kartičky A6)
Výpožičné miesta - priama tlač z výpožičného protokolu : Termotransferová STAR TSP 100
Atramentové ani ihličkové tlačiarne nie sú vhodné na tlač čiarových kódov !
7. UPS - záložné zdroje
Pre server : napr. APC Smart 400 VA
Pre stanice : napr. APC Back Pro 280, 420 VA
8. ETIKETY na tlač čiarových kódov
pre laserové tlačiarne : rozmer 38x21,2 mm, 65 štítkov na stránke A4
9. SCANNERY na snímanie čiarových kódov
Ručný CCD scanner, pripojiteľný na vstup USB - emulácia klávesnice, musí za číslom poslať Enter, mal by vedieť pred číslom poslať 2x znak ~ ( ascii kód 126 ). Scannery testujeme a vybrané vhodné typy aj dodávame nastavené, viď cenník HW. Clavius tlačí kódy EAN-13.
10. LAMINÁTOR na čitateľské preukazy
Šírka minimálne 110mm, ďalej dodávame aj šírky 190 mm a 250 mm.

Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz