Nástupcom systému Clavius je knižničný systém novej generácie Tritius, viac na www.tritius.sk

  

Odporúčame :

   
   

Aktuality :

   www.clavius.cz  Česky
Stiahnutie demoverzie
Pomocník katalogizácie
19.06.2023 Na stránku o mobilní aplikaci SmartKatalog2 jsme přidali možnost přímého stažení sk2.apk ( Google ji už prý nenabízí uživatelům novějších Androidů ).
06.05.2020 Prečítajte si naše odporučenie pri otvorení knižnice po mimoriadnych opatreniach "kvôli koronavíru".
07.01.2019 Staromestská knižnica Bratislava prešla na systém Tritius zo systému Clavius.
03.12.2018 10 knižníc Trenčianskeho kraja prešlo na systém Tritius zo systému Clavius.
27.08.2018 Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi prešla na systém Tritius konverziou zo systému Libris.
15.05.2018 Návod k nastaveniu možnosti evidovať rodinné väzby medzi čitateľmi (rodičia, zákonný zástupca) a funkcie s tým spojené. Funkcia je v Claviu od 3/2016.
11.05.2018 Popis noviniek výpožičného protokolu, ktoré vám pomôžu s GDPR ( to je ale hlavne o tom, aby ste o ochrane osobných údajov premýšľali ).
23.04.2018 Nová verzia systému Clavius podporujúca nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR) bude k dispozícii v máji 2018. Viac tu.
20.04.2018 Zmenili (zjednodušili) sme našu ponuku konfigurácie HTTPS, ponúkame ju už len s naším certifikátom, ktorý dávame používateľom zdarma.
16.03.2018 Ak sťahujete pri katalogizácii obálky alebo obsahy z obalkyknih.cz, čítajte tu. Je uvedené aj porovnanie výhod a nevýhod ukladania u vás.
1.03.2018 Zverejňujeme prehlásenie ohľadom budúcnosti knižničného systému Clavius.
22.02.2018 Neprehliadnite naše základné odporúčania k aplikácii GDPR aj s informáciami o nových pripravovaných funkciách.
09.02.2018 Výpožičný protokol s modulom EMVS dokáže odosielanie žiadostí o prednostné vrátenie výpožičiek, ktoré majú rezervované ďalší čitatelia, tzv. vyžiadanie.
02.02.2018 Zverejnili sme základné doporučenia k aplikácii GDPR a návrh funkcií našich systémov vyvíjaných v súvislosti s ním.
15.01.2018 Mestská knižnica Liptovský Hrádok prešla na systém Tritius konverziou zo systému PC LIB.
13.12.2017 Knižnice Svit a Starý Smokovec začali pracovať v systéme Tritius.
24.10.2017 Knižničný systém Clavius bude spĺňať základné požiadavky Nariadenia EU ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR).
25.-28.4.2017 Zúčastnili sme sa 39. medzinárodného informatického sympózia INFOS v Starej Lesnej.
16.03.2017 Prezentácia systému Tritius v Podtatranskej knižnici v Poprade.
01.03.2017 Meníme ceny servisných činností - podrobnosti na stránke: Aktuálny cenník servisu.
15.01.2017 Založili sme novú spoločnosť Tritius Solutions a.s. so sídlom v Brne, aby prevzala predaj systému Tritius.
03.01.2017 Upravili sme všeobecné obchodné podmienky pre SaaS Tritius a rozdelili servisný portál na tri úrovne servisu.
23.12.2016 Všetkým používateľom systému Clavius prajeme šťastný a úspešný rok 2017.
22.12.2016 Na konci stránky o automatických obálkach sú popísané zmeny vynútené serverom www.obalkyknih.cz, ktoré nastanú od 1.1.2017.
25.05.2016 V Krajskej knižnici Ľ.Štúra vo Zvolene bola prezentácia nového knihovníckeho systému Tritius.
24.05.2016 V Žiline sa uskutočnilo stretnutie knihovníkov zo školských knižníc a bola prezentácia nového knihovníckeho systému Tritius.
08.12.2015 SQL verzia Clavia už nebude podporovať databázy MS SQL Express Edition a Oracle. Odporúčame MySQL, ktoré je zadarmo.
15.11.2015 Na systém Clavius prešla Mestská knižnica Tvrdošín.
05.11.2015 Systém Clavius začala používať Mestská knižnica v Nemšovej.
25.10.2015 Bola do distribúcie uvoľnená nová verzia systému Clavius.
05.10.2015 Konverziou zo systému Libris prešla na systém Clavius Mestská knižnica Samuela Reussa Revúca. Odkaz na on-line katalóg.
29.09.2015 Knihovna města Ostravy prešla na knižničný systém Tritius vrátane všetkých 27 mestských pobočiek.
01.07.2015 Na Google Play je pre tablety a mobilné telefóny s OS Android dostupná nová aplikácia SMARTkatalog 2. Aplikácia je určená pre používateľov knižníc, ktoré používajú on-line katalóg.
14.-17.4.2015 Zúčastnili sme sa na 38. medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2015 v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách, ktoré organizuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. prezentovali sme tu knižničný systém novej generácie Tritius.
26.03.2015 Zúčastnili sme sa seminára pre školské knižnice organizovanom Slovenskou pedagogickou knižnicou, ktorý sa konal v Knižnici pre mládež mesta Košice.
09.12.2014 Knižnici pre mládež mesta Košice, ktorá oslavovala 60. výročie svojho založenia, bol spustený knižničný systém Clavius. Knižnica má 22 pobočiek. Čitatelia majú k dispozícii katalóg Carmen. Knižnica disponuje s knižným fondom takmer 219 tisíc zväzkov a jej služby využíva takmer 12.000 čitateľov.
10.11.2014 Mestská knižnica v Ružomberku prešla na systém Clavius konverziou zo systému Libris a súčasne bol spustený pre čitateľov on-line katalóg Carmen. Knižnica má viac ako 75 000 dokumentov.
07-11/2014 Konverziou zo systému Libris prešli na systém Clavius: Mestská knižnica Trenčianske Teplice a Knižnica Domu kultúry Námestovo.
06-12/2014 Novými používateľmi knižničného systému Clavius sa stali Knižnica prof.Štefana Pasiara Hnúšťa a Obecná knižnica Ivanka pri Dunaji.
07-12/.2013 Konverziou zo systému Libris prešli na systém Clavius: Mestská knižnica Ilava, Mestská knižnica Partizánske, Obecná knižnica Rabča.
09-12/.2013 V systéme Clavius začala pracovať Miestna knižnica Istra centra Bratislava - Devínska Nová Ves.
21.06.2013 V systéme Clavius začala pracovať Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Údaje boli skonvertované zo systému Libris. Vstup do katalógu Carmen
25.02.2013 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave prešla na systém Clavius. Údaje boli skonvertované zo systému Libris.
05.11.2012 Systém Clavius umožňuje zasielanie SMS čitateľom cez slovenského sms-operátora - (oznámenia o rezerváciách, upomienky, ...).
01.11.2012 Znížili sme cenu SQL príplatku o 50%, prejaví sa to aj na nižšej cene update v roku 2013 !
18.-19.9.2012 V Žiline sa uskutočnilo stretnutie používateľov knižničného systému Clavius zo SR - FOTO.
31.08.2012 Vznikol súborný katalóg knižníc Žilinského samosprávneho kraja. Vstup do katalógu ...
01.07.2012 Knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši prešla na systém Clavius zo systému PC-LIB.
20.06.2012 Turčianska knižnica v Martine so všetkými pobočkami prešla na systém Clavius. Údaje boli skonvertované zo systému Libris.
14.06.2012 Krajská knižnica v Žiline prešla na systém Clavius zo systému ARL - on-line katalóg Carmen.
06.06.2012 Kysucká knižnica v Čadci pracuje v systéme Clavius - konverzia zo systému Libris.
26.04.2012 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne prešla na systém Clavius zo systému Libris.
marec 2012 Pre knižnice v Žilinskom samosprávnom kraji prebieha konverzia údajov do knižničného systému Clavius.
26.01.2012 Začína implementácia knižničného systému Clavius (SQL) pre 5 knižníc v Žilinskom samosprávnom kraji.
01.12.2011 Knižnice Banskobystrického samosprávneho kraja implementujú nový on-line katalóg CARMEN - web 2.0.
21.11.2011 Žilinský samosprávny kraj vybral pre automatizáciu piatich veľkých verejných knižníc v kraji knižničný systém Clavius SQL.
15.11.2011 Zástupca našej firmy sa zúčastnil na seminári združenia SKAT so zameraním na tvorbu predmetových hesiel.
7.-9.11.2011 Zúčastnili sme sa na 12. slovenskej bibliografickej konferencii v Martine.
30.09.2011 Konkrétnym používateľom sme rozposlali mail o možnosti predplatenia nových verzií (update) v budúcom roku.
07.09.2011 Zúčastnili sme sa na seminári “Moderná knižnica RFID” v SNK v Martine.
31.08.2011 Knižnice Trenčianskeho samosprávneho kraja implementujú nový on-line katalóg CARMEN - web 2.0.
15.08.2011 Malokarpatská knižnica v Pezinku úspešne prešla na systém Clavius. Údaje dokumentov a výpožičiek boli skonvertované zo systému Advanced Rapid Library.
12.05.2011 Zúčastnili sme sa 36. medzinárodného informatického sympózia INFOS v Starej Lesnej.
10.03.2011 Prebehol seminár pre školských knihovníkov v Prešove.
04.11.2010 Predvedenie knižničného katalógu Carmen - web 2.0 v Trenčianskych Tepliciach.
03.06.2010 Seminár pre školských knihovníkov používajúcich knižničný systém Clavius v Žiline.
09.11.2009 Všetky pobočky Staromestskej knižnice v Bratislave hladko prešli na knižničný systém Clavius. Zo systému DAIMON boli prevedené údaje dokumentov aj výpožičiek.
05.11.2009 Ocenenie úspešnej implementácie systému Clavius v súťaži Global Awards for Excellence in BPM & Workflow 2009.
16.09.2009 Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene prebehlo prvé stretnutie používateľov knižničného systému Clavius. foto.
29.06.2009 Staromestská knižnica Bratislava si vybrala systém Clavius za svoj nový knižničný systém.
27.04.2009 Prezentovali sme systém Clavius na knihovníckej konferencii INFOS, Stará Lesná.
12.03.2009 Firma LANius s.r.o. je jedným z hlavných partnerov obľúbenej knihovníckej akcie Noc s Andersenom.
05.02.2009 Predstavili sme systém Clavius školským knižniciam vo Slovenskej pedagogickej knižnici.
25.01.2009

Knižnice používajúci systém Clavius prešli hladko na novú menu EURO.

22.01.2009

Mestská knižnica Kežmarok prešla zo systému Libris na systém Clavius.

06.01.2009

Ak nemáte verziu výpožičného protokolu z roku 2009, doporučujeme spraviť "Update cez internet". Viacej v dokumente o prechodu na EURO.

28.11.2008

Zverejnili sme novy dokument ktorý popisuje doporučený postup prechodu na EURO.

07.10.2008 Firma LANius prezentovala systém Clavius v rámci Kolokvia bibliografov vo Zvolene.
15.08.2008 Knižničný systém Clavius je pripravený na EURO. Aktuálna verzia 5.01 vyhovuje aj podmienkam pre duálne zobrazovanie v období prechodu na EURO.
21.07.2008

Považská knižnica v Považskej Bystrici prešla na knižničný systém Clavius REKS, prevádzkovaný na serveri TSK. Odkazy : nový WWW katalóg knižnice, súborný katalóg knižníc Trenčianskeho kraja.

05.05.2008

Hornonitrianska knižnica Prievidza prešla na knižničný systém Clavius REKS, prevádzkovaný na serveri TSK. Odkazy : nový WWW katalóg knižnice, súborný katalóg knižníc Trenčianskeho kraja.

10.03.2008 Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene bol spustený Súborný katalóg. Katalóg vzniká automaticky replikáciou záznamov zo šiestich veľkých knižníc Banskobystrického kraja pomocou OAI protokolu.
13.02.2008 Školenie systému Clavius pre školské knižnice v Bratislave a okolie prebehlo vo ZŠ Beňovského 1.
07.02.2008 Pre školské knižnice Žilinského kraja prebehlo školenie systému Clavius vo Súkromné obchodné akadémii v Žilině, Jarná 13 .
05.02.2008 Školenie systému Clavius pre školské knižnice z východného Slovenska prebehlo vo Strednej zdravotníckej škole Moyzesova 17 Košice.
29.01.2008 V ZŠ Škultetyho Topoľčany prebehlo školenie systému Clavius pre školské knižnice Topoľčanského regiónu.
18.12.2007 Ako posledná knižnica zo šiesti veľkých knižníc Banskobystrického kraja prešla zo systému Libris na knižničný systém Clavius Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote.
13.12.2007

Vo Verejné knižnici Mikuláša Kováča bol spustený knižničný systém Clavius SQL na všetkých ôsmich pobočkách.

11.12.2007

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene prešla zo systému Libris na knižničný systém Clavius SQL.

05.12.2007

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne prešla na knižničný systém Clavius SQL ako základ krajského systému Clavius REKS.

20.11.2007

Knižnica Jána Kollára Kremnica hladko prešla zo systému Libris na systém Clavius.

19.11.2007

Prebehlo školenie katalogizácie v systéme Clavius pre šesť knižníc Banskobystrického kraja.

30.10.2007

Hontiansko novohradská knižnica Veľký Krtíš prešla zo systému Libris na systém Clavius.

25.10.2007

Licencia systému Clavius pre školy: na rozšírenú základnú zostavu modulov teraz mimoriadne 30% zľava. Viacej tu.

09.10.2007

Knižnice Trenčianskeho samosprávneho kraja budú implementovať knižničný systém Clavius REKS.

27.08.2007

Prebehlo školenie knižníc Banskobystrického kraja.

16.07.2007

Knižnica Starý Smokovec spolu s pobočkami Tatranská Lomnica a Dolný Smokovec hladko prešli zo systému Libris na systém Clavius.

10.07.2007

Boli podpísané zmluvy na nákup knižničného systému Clavius pre knižnice Zvolen, Banská Bystrica, Kremnica, Veľký Krtíš, Lučenec a Rimavská Sobota. 

18.06.2007

6 najväčších knižníc Banskobystrického kraja sa rozhodlo pre Clavius.

07.06.2007

Základnú ponuku pre školské knižnice sme rozšírili o webový katalóg. Cena kompletného balíka i s webovým katalógom je 20 000 Sk, kooperatívnu sieťovú katalogizáciu pridávame na 12 mesiacov zdarma.

16.04.2007

Firma LANius s.r.o. spolu s firmou MS-SOFT prezentovala slovenskú verziu systému Clavius na knihovníckej konferencii INFOS 2007.

20.02.2007

Pre servis systému Clavius v Bratislave a okoliu je možno využiť služieb servisného bodu z Velkých Bílovic, viď kontakty.

15.02.2007

Naša firma bude predvádzať knižničný systém Clavius v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave.

04.02.2007

Zverejnili sme novy dokument ktorý popisuje ako jednoducho pracovať s modulom katalogizácie.

16.02.2007

V Humennom je naplánované školenie systému Clavius pre školské knižnice z východnej časti Slovenska.

02.02.2007

Prebehlo školenie systému Clavius pre cca 20 školských knižníc, 1.2. v Topoľčanoch a 2.2. v Žiline.

19.12.2006

Zoznam zákazníkov sa rozšíril o 25 školských knižníc, viď referencie.

06.11.2006

Bola podpísaná servisná zmluva s Žilinskou firmou MS-SOFT.

07.11.2006

Naša firma vystavovala na 11. slovenskej bibliografickej konferencii v SNK v Martine.

17.10.2006

Prebehlo predvedenie knižničného systému Clavius v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave.

24.05.2006

Čo obsahuje a ako kúpiť školskú licenciu systému Clavius nájdete ľavom menu týchto stránok.

15.03.2006

V Slovenskej republike už 14 knižníc používa knižničný systém Clavius, viď referencie.

17.02.2006

Mestská knižnica Kristíny Royovej v Staré Turé sa stala ďalšou slovenskou knižnicou, ktorá začala používať knižničný systém Clavius.

21.11.2005

Knižnica Petržalka hladko prešla na knižničný systém Clavius. K 21.11.2005 boli prevedené dáta katalogizácie a šiestich pobočiek zo systému Libris. Dáta zostávajúcich štyroch pobočiek budú prevedené do 12.12.2005. Knižnica používa SQL variant systému Clavius ( dátový server je MySQL ) a všetky pobočky sú pripojené on-line.

11.10.2005

Mestská knižnica Banská Štiavnica prešla na knižničný systém Clavius zo systému Libris. V knižnici bol spustený automatizovaný výpožičný protokol aj WWW katalóg.

04.10.2005

Ponúkame vám možnosť stiahnutia časovo obmedzenej demoverzie knižničného systému Clavius.

06.09.2005

Bratislavská Miestna knižnica Petržalka si vybrala knižničný systém Clavius.

23.08.2005

Naša firma zvíťazila vo výberovom konaní v knižnici Banská Štiavnica.

27.06.2005

Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa uskutočnila prezentácia knižnično-informačného systému pre Windows Clavius.

31.05.2005

V sídle partnerskej firmy COMPEKO CS s.r.o. v Bratislave prebehla prezentácia knižničného systému Clavius ( spolu s ukážkou prevodu dát zo systému Libris ).

28.04.2005

Firma LANius s.r.o. prezentovala slovenskú verziu systému Clavius na knihovníckej konferencii INFOS 2005.

12.04.2005

V břeclavskom školiacom stredisku firmy CC Systém prebehlo školenie nových servisných bodov. Medzi nimi boli aj zástupcovia firmy COMPEKO CS s.r.o.

04.04.2005

Knižnica Bedřicha Beneša Buchlovana prešla kompletne na všetkých oddeleniach na SQL verziu knižničného systému Clavius. Náročný prevod zo systému Rapid Library bol realizovaný vlastnými silami za necelé 3 mesiace.


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz